SIKKERHET OG SAMSVAR

Datasikkerheten
er vår prioritet.

We lead with a security-first mindset, a robust infrastructure,
and a compliant operating environment.
ISO 27001

Ha fred i sinnet.

Conduct your reference checks with confidence, knowing that Xref is ISO 27001 certified and built using the highest standard of security and quality management practices. Read more about our security and compliance measures.

Lagring av data på flere regioner

Vet hvor dataene dine er lagret.

Vær trygg på at du oppfyller referansesikkerhetsstandarder for beste praksis med dataene dine sikkert lagret i et lokalt Xref-datasenter – en av mange flerregionale datalagringsløsninger som tilbys av plattformen.

GDPR-samsvar

Utfør referanser med overholdelse.

Sørg for at referansekontrollene oppfyller GDPR-kravene med Xrefs fullt kompatible datainnsamlings- og lagringsprosesser. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.

Utforsk resten av Xrefs plattform

Begynn å ansette med tillit.

Finn ut hvorfor tusenvis av bedrifter globalt stoler på Xref for å hjelpe dem med å ansette. Bestill en gratis demo i dag.